Косе Босе - Приказка за теб
>

Всички

Снесло си Косето Босето яйчица. Ама какви яйчица само! Едно от друго по-хубави! Дочула за това Лиса и се сладко се облизала…

Гледайте, като закупите абонамент.

Изпълнява: Красимир Добрев

Участват: Веселина Калчева, Стоян Стоянов

Адаптация и режисура: Вера Стойкова

Камера и монтаж: Тодор Тодоров

Худ. осветление: Янко Янков