Хензел и Гретел - Приказка за теб
>

Всички

Живели някога братче и сестриче – Хензел и Гретел. Веднъж те излезли с баща си в гората за дърва. А там, скрита сред високите дървета, ги мамела къщичка от захар…

Гледайте, като закупите абонамент.

Изпълнява: Веселина Калчева

Участват: Красимир Добрев, Евгения Василева, Стоян Стоянов

Адаптация и режисура: Вера Стойкова

Камера и монтаж: Тодор Тодоров

Худ. осветление: Янко Янков