Песен на Катеричката - Приказка за теб
>

Всички

Песен Катеричка

Малката катеричка обича гората, в която живее. И точно тук, заедно със своите приятели споделя радостта от щастливите дни!

Гледайте, като закупите абонамент.

от спектакъла „Случка непозната с ябълка в гората“ 

Музика:  Ив. Кръстев 

Текст: В. Стойкова   

изпълнител:  Елица Данаилова

Участват: Диана Стайкова, Стоян Стоянов, Диана Цолевска, Валентин Митев

Видео: Тодор Тодоров    

Худ.осв. Любомир Милев